Grafen Levha

24 Ara by Grafen Nanoteknoloji

Grafen Levha

Grafen levhatemelde dünyanın en ince malzemeleridir: Paralel ölçümleri nanometrelerden birçok mikrona kadar uzanan tek nükleer tabakalardır. Grafen levhalar, her bir karbon molekülünün diğer üç karbon parçacığına kovalent olarak bağlı olduğu altıgen şekillerde bağlanmış karbon iyotlardan yapılmıştır. Her grafen tabakası yalnızca tek bir atom kalınlığındadır ve her grafen tabakası tek bir parçacık olarak görülür. Ana tasvir adımı, normalde tek katmanların mevcut olup olmadığına, substrat üzerindeki durumlarına ve boyutlarına karar vermek için mikroskopi görüntülemedir. Grafen levha montajı için gerekli bir kalite kontrol aracıdır çünkü mühendislik ve işleme sistemlerini geliştirmek için hızlı girdi sağlayabilir. Grafen levhalar, kompozit malzemelerdeki elektriksel ve mekanik özelliklerin iyileştirilmesi için dolgu maddesi olarak doldurulur.

 

Kaynak: Linke tıklayınız….