Etiket: İnce Film Teknolojileri

11 Eyl by Grafen Nanoteknoloji Etiketler:

İnce Film Teknolojileri

İnce Filmler; kaplanacak malzemenin atomlarının ya da moleküllerinin, yüzey üzerinde filmin oluşumuna yardımcı olan bir taban üzerine dizilmesi ile ince bir tabaka halinde oluşturulan ve kalınlıkları genel olarak 1 mikronun altında olan kaplama malzemeleridir. İnce film üretim tekniklerini; buhar fazda biriktirme, sıvı fazda biriktirme ve katı fazda biriktirme olmak üzere 3 ana sınıfa ayırabiliriz. İnce filmler, […]